Inloopavond voor nieuwe studentenhuisvesting terrein Kirpestein

Foto: Google Maps

De overdracht van de grond op de locatie Churchillweg 2 (voormalig terrein Kirpestein) heeft recent plaatsgevonden, waardoor er weer stappen gezet kunnen worden in het proces.

De gemeente houdt hiervoor een inloopavond op 27 februari a.s. over de plannen voor studentenhuisvesting .

Studentenhuisvesting

Er is een tekort aan woonruimte voor studenten in Wageningen. De gemeenteraad heeft een aantal locaties in Wageningen aangewezen als geschikte locatie voor studentenhuisvesting; Kirpestein is er één van.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli 2015 ingestemd met het principeverzoek om hier studentenhuisvesting te realiseren en heeft de gemeenteraad daarover geïnformeerd. Je hebt ongetwijfeld de berichtgeving meegekregen in de media dat ‘het lelijkste plekje van Wageningen verdwijnt’; daar zijn zowel Idealis als de gemeente erg blij mee.

De gemeente, studentenhuisvester Idealis en ontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling Oost hebben samengewerkt aan een schetsplan voor studentenhuisvesting op deze plek. Het schetsplan is ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De CRK is positief over het schetsplan.

Vervolgens heeft de gemeente zich gebogen over de gevolgen voor de ‘windvang’ van de molen. De molen mag niet beperkt worden in de wind: dat zou het draaien van de molen kunnen belemmeren. Er zijn afspraken gemaakt tussen de ontwikkelaar en de molenaar van ‘De Vlijt’.

Wat zijn de plannen?

Het gebouw gaat ruimte bieden aan maximaal 128 studenten bestaande uit kamers met eigen voorzieningen of gedeelde voorzieningen. De bouwhoogte van het gebouw vindt aansluiting bij de gebouwen die in de omgeving staan.

Voor de locatie wordt een bouwhoogte voorgesteld van (deels) 2 tot 7 bouwlagen (tot maximaal 21 meter). Ter vergelijking: de bouwhoogtes van de Brinkresidence en het woongebouw tegenover de locatie ‘Kirpestein’ (hoek Churchillweg –Stadsbrink) bedragen circa 25 meter.

De parkeervoorzieningen voor zowel fiets als auto worden binnen het plangebied gerealiseerd. Over de uitwerking van het schetsplan wordt u de komende maanden verder geïnformeerd.

Bestemmingsplan aanpassen

Met het uitwerken van de plannen wordt ook het proces opgestart om het bestemmingsplan aan te passen. Het huidige bestemmingsplan staat studentenhuisvesting niet toe op deze locatie. De verwachting is dat het aangepaste bestemmingsplan in oktober 2018 aan de gemeenteraad wordt aangeboden ter vaststelling.

Een onderdeel van dit proces is de officiële inspraak voor belanghebbenden, wij houden u op de hoogte wanneer deze momenten zijn. In gunstigste geval start de bouw in de vierde kwartaal van 2018. In dat geval kunnen de studenten eind 2019 het gebouw betrekken.

Inloopavond

Tijdens deze avond laat de gemeente beelden zien van de uitgangspunten voor nieuwbouwplannen. Ook informeren ze je over het schetsontwerp, het proces en de planning.

Uiteraard is er alle mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Deze avond zijn vertegenwoordigers aanwezig van zowel gemeente Wageningen, Idealis en ontwikkelaar Van Wijnen. Namens de gemeente en Idealis zijn respectievelijk wethouder Han ter Maat en Sylvie Deenen (directeur) ook aanwezig om mee in gesprek te gaan.

De inloopavond vindt plaats op dinsdag 27 februari, tussen 18.30 en 20.00 uur in Stadsatelier Ons Huis, Harnjesweg 84 in Wageningen.

Ben je verhinderd maar wil je wel op de hoogte blijven? Geef dan je emailadres door aan één van onderstaande personen zodat je tussentijds op de hoogte kunt worden gehouden. Wil je meepraten over dit project, dan kun je, je ook bij hen aanmelden voor de klankbordgroep.

Gemeente Wageningen: Salihe Seyman, senior projectleider, 0317-492941, [email protected]

Idealis: Nico Stunnenberg, Projectontwikkelaar, 0317-472506, [email protected]

article
12958
Inloopavond voor nieuwe studentenhuisvesting terrein Kirpestein
De overdracht van de grond op de locatie Churchillweg 2 (voormalig terrein Kirpestein) heeft recent
https://wageningen.nieuws.nl/gemeente/12958/inloopavond-voor-nieuwe-studentenhuisvesting-terrein-kirpestein/
2018-02-13T09:10:49+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/366/2018/02/12184607/Kirpestein.jpg
Gemeente Wageningen, Kirpestein, studenten, studentenkamers, Wageningen Nieuws
Gemeente, Universiteit