Wijk- en buurtindeling Wageningen geoptimaliseerd

Foto: Google maps

Een nieuwe wijk- en buurtindeling is door het College van B&W vastgesteld die beter te gebruiken is voor afstemming van beleid, onderzoek en uitvoering.

Deze nieuwe indeling maakt het namelijk mogelijk het juiste cijferinzicht te krijgen en ook zijn wijken zo beter met elkaar te vergelijken. Er worden 12 wijken en 33 buurten onderscheiden in plaats van de huidige 2 buurten en 15 wijken.

Noodzaak

Er blijkt steeds meer behoefte aan cijfers op buurtniveau. De nieuwe wijk- en buurtindeling gaat dat mogelijk maken.

Omdat de huidige wijk- en buurtindeling in Wageningen uit te grote gebieden bestaat is deze niet bruikbaar voor een goede vergelijking ter afstemming van beleid, onderzoek en uitvoering.

Ook blijken de namen van de huidige buurten niet herkenbaar genoeg voor de bewoners van onze stad.

CBS richtlijnen

De nieuwe wijk- en buurtindeling voldoet aan de richtlijnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), sluit zo goed mogelijk aan bij andere geografische indelingen en bij de wensen en eisen van gebruikers van andere organisaties.

Meer wijken en buurten betekent dat het CBS ook meer cijfers op buurtniveau kan leveren.

De namen van de wijken

De naamgeving van de nieuwe benoemde wijken en buurten is zoveel mogelijk passend en aansluitend bij bestaande straatnamen, herkenbare (geografische) punten of gebouwen en (straat)thema’s.

Voor de bewoners van Wageningen heeft de nieuwe indeling geen gevolgen. Voor gebruikers bij organisaties zoals onder andere politie, GGD, woningcorporatie betekent het eenmalig omschakelen naar de nieuwe indeling.

De nieuwe indeling vind je hier: Wijk-en-buurtindeling-per-1-januari-2018 (PDF)

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwe wijk- en buurtindeling kun je mailen naar de gemeente via [email protected].