Peter de Haan en Anne Janssen voorgesteld als wethouders

Foto: Wageningen Nieuws

Anne Janssen (PvdA) en Peter de Haan (ChristenUnie) worden, naast de huidige wethouders Lara de Brito (GroenLinks) en Dennis Gudden (D66), aan de gemeenteraad voorgedragen als wethouder.

Beide nieuwe kandidaat-wethouders gaan parttime werken (ieder 0,8 formatieplaats). De andere twee wethoudersposten blijven fulltime banen.

Keuze

Verrassend is de keuze bij de PvdA voor Anne Janssen (39). Anne woont op dit moment in Amsterdam en was vier jaar fractievoorzitter en lid van de Bestuurscommissie Amsterdam West.

Zij werkt als adviseur warmtetransitie bij een adviesbureau. Zij had al plannen om met haar gezin in Wageningen te gaan wonen en is hier bezig met de koop van een huis. Eerder studeerde ze hier aan Wageningen Universiteit.

Peter de Haan (39) is sinds 2012 raadslid en fractievoorzitter van de eenmansfractie voor de ChristenUnie in Wageningen.

Portefeuilles

Lara de Brito krijgt de portefeuilles zorg, sociaal domein, voedsel en onderwijs. Dennis Gudden neemt circulaire economie en natuur en landschap onder zijn hoede.

Anne Janssen gaat de portefeuille ‘wijken en wonen’ en cultuur beheren. De portefeuilles klimaatneutraal en duurzame mobiliteit komen bij Peter de Haan terecht.

Voor bestuurlijke vernieuwing wordt een kernteam geformeerd binnen het college, bestaande uit Geert van Rumund (burgemeester), Lara de Brito en Dennis Gudden. Overige taken worden later verdeeld over de leden van het college.

Coalitieakkoord

De afgelopen weken hebben de vier partijen onderhandeld over een aantal zogenaamde doorbraakdossiers. Dit zijn onderwerpen waarvan de partijen denken dat ze met deze coalitie een doorbraak kunnen bewerkstelligen.

Uitgangspunt is om overige onderwerpen zoveel mogelijk aan de gemeenteraad te laten. Dat geldt bovendien voor democratische vernieuwing en de gevolgen daarvan voor de samenwerking tussen college en raad en tussen coalitie en oppositie.

Vervolg

Op dit moment wordt door de onderhandelaars van de vier partijen de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord. Als dat deze week tot een afronding komt wordt dit op maandag 14 mei 2018 tijdens de Politieke Avond besproken.

Ook staat dan het proces voor het bestuursakkoord op de agenda en worden de wethouders benoemd. Ten slotte worden dan voor D66, GroenLinks en ChristenUnie nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

'
article
15279
Peter de Haan en Anne Janssen voorgesteld als wethouders
Anne Janssen (PvdA) en Peter de Haan (ChristenUnie) worden, naast de huidige wethouders Lara de Brito
https://wageningen.nieuws.nl/gemeente/15279/peter-haan-en-anne-janssen-voorgesteld-als-wethouders/
2018-04-25T22:28:41+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/366/2018/04/25222641/Gemeentehuis-2018-2.jpg
Gemeenteraadsverkiezingen 2018, raadsleden, Wageningen, Wageningen Nieuws, wethouder
Gemeente, Politiek