Inspiratiegesprekken tussen inwoners en politiek Wageningen

Foto: geralt-pixabay

De gemeenteraad en medewerkers van de gemeente zijn gestart met gesprekken met inwoners in onze stad. Dit om het samenspel tussen politiek en samenleving meer inhoud geven.

De gemeenteraad is aan de slag gegaan om voor de komende 4 jaar een werkwijze te ontwikkelen waarbij de inwoners meer ruimte en zeggenschap krijgen.

Inspiratiegesprekken

De gemeente wil de kennis en de kunde uit de stad ophalen en gebruiken bij het werk. De gesprekken zijn een eerste stap in deze nieuwe coalitieperiode, waarin op verschillende manieren met inwoners contact gezocht wordt. Het doel is samen Wageningen nog mooier en sterker te maken.

Raadsleden, collegeleden en ambtelijke collega’s gaan tot 11 juni hiervoor gesprekken met inwoners in de stad voeren. Het is de bedoeling om zo zicht te krijgen op wat er leeft binnen onze stad, waar mensen zich betrokken bij voelen en of zij tips en ideeën hebben.

De inspiratie van burgers kan de nieuwe gemeenteraad helpen bij de nieuwe democratische agenda. Deze gesprekken sluiten aan bij een eerder onderzoek onder de bevolking van onze stad, waarvan de input ook gebruikt zal worden.

Medewerking

Misschien word je in de stad, bij uw sportclub of bijvoorbeeld op het schoolplein aangesproken door een raadslid, collegelid of ambtenaar.

Het zou geweldig zijn als je, je medewerking wil verlenen. Word je niet benaderd en wil je toch graag iets kwijt aan de gemeente, dan kunt je mailen naar [email protected] met als onderwerp ‘Inspiratiegesprek’.

Dan kan de gemeente regelen dat er alsnog een gesprek met je plaats gaat vinden.

'
article
16489
Inspiratiegesprekken tussen inwoners en politiek Wageningen
De gemeenteraad en medewerkers van de gemeente zijn gestart met gesprekken met inwoners in onze
https://wageningen.nieuws.nl/gemeente/16489/inspiratiegesprekken-tussen-inwoners-en-politiek-wageningen/
2018-06-05T19:00:08+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/366/2018/06/05001714/politiek-debat-geralt-pixabay.jpg
gemeente Wageingen, gemeenteraad, gesprekken, inspiratiegesprekken, Politie, Wageningen, Wageningen Nieuws
Gemeente, Nieuws, Politiek