Wageningse Uitdaging en gemeente tekenen meerjarige samenwerking

Foto: geralt, pixabay

De gemeente Wageningen gaat voor een meerjarige samenwerking met de Wageningse Uitdaging, een ondernemersinitiatief die verenigingen en stichtingen belangeloos aan spullen en kennis helpen.

Dit initiatief past naadloos bij het sociale en economische beleid van de gemeente om de Wageningse samenleving een stukje mooier te maken.

Samenwerken

De gemeente ziet allerlei vormen van samenwerking. “We zien bijvoorbeeld veel mogelijkheden om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt te betrekken bij de projecten en zo te zorgen dat zij werkervaring en een netwerk ontwikkelen, zodat ze kunnen meedoen in de Wageningse samenleving.” aldus Dennis Gudden, wethouder Economie.

“Het past ook bij ons streven naar een circulaire economie omdat overtollige spullen van bedrijven weer een goed heenkomen vinden in de stad.”

De gemeente is dan ook blij dat de Uitdaging dit voorjaar ook in Wageningen is gestart en verbindt zich hieraan graag voor meerdere jaren.

Werelden bij elkaar brengen

De Wageningse Uitdaging maakt matches tussen vragen van maatschappelijke initiatieven en aanbod van bedrijven. Dat kan om spullen gaan, zoals een koelkast of bureaus, maar ook om werkervaringsplaatsen of kennis. Zo brengt de Uitdaging werelden bij elkaar die vaak gescheiden zijn.

Het is mooi te zien dat ondernemers zo met verenigingen en stichtingen voor sport, welzijn, duurzaamheid, klimaat en ouderen in contact komen. Door te helpen met concrete zaken tonen ze hun maatschappelijke betrokkenheid, een groot goed in Wageningen.

Vraag koppelen aan Wageningse ondernemers

Managers Anja Hagendoorn en Desirée Kuipers: “Voor het koppelen van een vraag van verenigingen aan Wageningse bedrijven hanteren we twee criteria: een de vraag dient een maatschappelijk doel en draagt zo bij aan een mooier Wageningen en twee de vragers hebben geen budget om het zelf in te kopen.”

Voor overtollige spullen van bedrijven richt de Uitdaging een spullenbank op, waarmee maatschappelijke organisaties weer geholpen kunnen worden.

Kledingbank heeft nieuw onderkomen

Ook realiseren Hagendoorn en Kuipers samen met hun matchgroep maatwerk zoals voor de Kledingbank een nieuwe locatie vinden. “En dat is gelukt”, vertelt Hagendoorn trots. “Loods Wageningen gaat in september onderdak bieden aan de Kledingbank die met het sluiten van de Ireneschool op straat dreigde te komen staan.”

De Wageningse Uitdaging is een professioneel opgezette stichting, door Hagendoorn en Kuipers geleid. Het bestuur en de matchgroep zijn vrijwilligers uit het Wageningse bedrijfsleven.

De Wageningse Uitdaging werkt nauw samen met het Vrijwilligerscentrum, Thuis Wageningen en WELSAAM.

Maatschappelijke organisaties die spullen, kennis of andere hulp nodig hebben kunnen contact opnemen via email ([email protected]) of telefonisch (Anja: 06-38797344 of Desirée: 06-50528928). Meer info: wageningseuitdaging.nl.

article
17403
Wageningse Uitdaging en gemeente tekenen meerjarige samenwerking
De gemeente Wageningen gaat voor een meerjarige samenwerking met de Wageningse Uitdaging, een ondernemersinitiatief die
https://wageningen.nieuws.nl/gemeente/17403/wageningse-uitdaging-en-gemeente-tekenen-meerjarige-samenwerking/
2018-07-13T15:25:03+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/366/2018/07/13152245/handen-schudden-geraltpixabay.jpg
Gemeente Wageningen, Thuis Wageningen, Vrijwilligerscentrum, Wageningen, Wageningen Nieuws, Wageningse Uitdaging, WELSAAM
Gemeente, Nieuws