Vervuilde tuinen Veerstraat worden vanaf 17 september aangepakt

Foto: Die_Sonja-pixabay

Vanaf maandag 17 september worden de vervuilde tuinen aangepakt in de Veerstraat in Wageningen. Aannemer NTP INFRA Enschede begint die dag met de werkzaamheden. Er is aangegeven te beginnen met het blok Veerstraat 130 t/m 140a.

Alle grondwerkzaamheden bij beide blokken moeten zijn afgerond voor 31 oktober 2018.

De Woningstichting en de Gemeente Wageningen begrijpen dat deze periode ook wel weer overlast gaat brengen bij de bewoners, maar hopen op begrip. Gelukkig komt nu op korte termijn wel een goede oplossing voor de bewoners van de Veerstaat.

De tuinen

Aan de bewoners van Veerstraat 110 t/m 118 en Veerstraat 130 t/m 140a is gevraagd om van te voren de achtertuinen vrij te maken van onder andere tuinstoelen, tuinverlichting en fietsen.

Tijdens de uitvoering van de bodemsanering is de gehele achtertuin namelijk niet meer toegankelijk voor de bewoners. Grote zaken zoals schuttingen, terrastegels, tuinhuisjes, beplanting en dergelijke worden uiteraard door de aannemer verwijderd.

En indien nodig helpt de Woningstichting met het opslaan van spullen die de bewoners na de sanering weer in hun tuin willen terugzetten. Bewoners krijgen van de Woningstichting ook een tuinvergoeding voor herinrichting van hun tuin na sanering.

De bodemsanering

Nadat de achtertuinen vrij zijn van alle obstakels zal er ontgraven en opgehoogd worden. De grondwerkzaamheden in de Veerstraat moeten gereed zijn voor 31 oktober 2018. Het Waterschap staat namelijk niet toe na 31 oktober nog graafwerkzaamheden te verrichten vlak achter de Grebbedijk.

De saneringswerkzaamheden bestaan bij Veerstraat 110 t/m 118 uit het deels ontgraven of ophogen. De laaggelegen gedeelten op het achterperceel zullen hier afgedekt worden.

Het eindresultaat is een leeflaag van 1 meter dikte bestaande uit AW2000 grond. Daardoor kan iedere bewoner met een gerust hart groenten uit de eigen tuin eten.

De saneringswerkzaamheden bestaan bij Veerstraat 130 t/m 140a uit het ontgraven en aanbrengen van een 1 meter dikke leeflaag. De leeflaag bestaat ook hier uit zogenaamde AW2000 grond.

Gezien de ligging van dit blok vlak achter de Grebbedijk heeft het Waterschap als aanvullende eis gesteld dat aan de achterkant van de tuinen een 7 m diepe strook klei van 0,7 m dikte wordt gerealiseerd. Hier bovenop komt weer een laag teelaarde van 0,3 m dikte. Hiermee wordt alvast geanticipeerd op de toekomstige versterking van de Grebbedijk.

Communicatie

Op woensdag 12 september heeft de Woningstichting samen met de aannemer de bewoners bezocht om hen persoonlijk te informeren en om vragen te beantwoorden.

Op de gemeentelijke website wageningen.nl zal met regelmaat de status van de werkzaamheden te lezen zijn. Uiteraard proberen zij de overlast zoveel mogelijk te beperken maar vragen tevens begrip bij de bewoners omdat enige mate van overlast niet valt te vermijden.

article
18875
Vervuilde tuinen Veerstraat worden vanaf 17 september aangepakt
Vanaf maandag 17 september worden de vervuilde tuinen aangepakt in de Veerstraat in Wageningen. Aannemer
https://wageningen.nieuws.nl/gemeente/18875/vervuilde-tuinen-veerstraat-worden-vanaf-17-september-aangepakt/
2018-09-15T12:29:51+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/366/2018/09/15122435/bodem-Die_Sonja-pixabay.jpg
sanering, Veerstraat, vervuilde grond, vervuiling, Wageningen, Wageningen Nieuws
Gemeente, Nieuws