Regio FoodValley voert Koopstromenonderzoek uit

Nieuwe logo Regio Foodvalley
Foto: Regio Foodvalley

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen.

Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Winkelen

Regio FoodValley, waartoe ook de gemeente Wageningen behoort, heeft samen met de provincie Gelderland het initiatief genomen om aan te haken bij het eind september gestarte koopstromenonderzoek in de drie Randstad-provincies, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties.

Deze informatie over het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden helpt de gemeenten in de FoodValley bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

Medio oktober start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit Wageningen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus.

De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via startvragenlijst.nl/ksofood

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 10 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het FoodValley Koopstromenonderzoek 2018.

Voor meer informatie over het grootschalige koopstromenonderzoek is er de website kso2018.nl. Mailen kan naar [email protected].

'
article
19846
Regio FoodValley voert Koopstromenonderzoek uit
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft
https://wageningen.nieuws.nl/nieuws/19846/regio-foodvalley-voert-koopstromenonderzoek-uit/
2018-10-20T12:00:54+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/366/2018/10/19222148/Regio-Foodvalley.jpg
deelnemers gezocht, koopstromen, koopstromen-onderzoek, Koopstromenonderzoek, onderzoek, Regio FoodValley, Wageningen, Wageningen Nieuws
FoodValley, Nieuws