Op 10 december wijzigt de dienstregeling bus en trein in Gelderland

Foto: kakilambe-pixabay

Provincie Gelderland heeft besloten dat de dienstregeling van de regionale bussen en treinen in Gelderland aangepast mag worden. Deze veranderingen gaan op 10 december in.

De vervoerders zorgen ervoor dat de reizigers tijdig op de hoogte zijn van de nieuwe dienstregeling.

Communicatie met de reizigers

De vervoerders zorgen ervoor dat reizigers tijdig op de hoogte zijn van de veranderingen. Dit gebeurt in de trein, in de reisapps, websites, op bushaltes enzovoort.

NS voert landelijk campagne via radiospots, bilboards en andere communicatiemiddelen. Dit verhoogt de attentiewaarde bij de reizigers dat er op 10 december iets verandert. De voorlichtingscampagne start over enkele weken.

Ondanks alle voorlichting blijkt dat een beperkte groep reizigers niet op de hoogte is en de eerste tijd nog moet wennen aan de veranderingen. Dat is helaas niet te vermijden.

Vervoerders Gelderland

In opdracht van de Provincie Gelderland wordt het openbaar vervoer in Gelderland uitgevoerd door 3 vervoerbedrijven:

  • Arnhem/Nijmegen: Hermes (bus en trein)
  • Veluwe: Keolis (bus) en Connexxion (Valleilijn, treindeel)
  • Achterhoek Rivierenland: Arriva (bus en trein)

Voorbeelden van veranderingen

  • Lijn 51. Arnhem-Wageningen. Toevoegen vroege ritten
  • Lijn 352. Arnhem-Wageningen. Aanpassen spreiding vertrektijden
  • Vanaf september rijden enkele spitsritten van lijn 88 als lijn 84 over de Campus route. Frequentie wordt in de spits 6 (was 4) maal per uur. Vanwege de sterk groeiende vervoersvraag naar juist de Campus in de spits is dit haalbaar. De minder ritten van lijn 88 worden weer gecompenseerd door aanpassing in de dienstregeling van lijn 86 naar Wageningen Noord. De spitsverdichting wordt aangepast aan de college tijden.
  • Lijn 44 Tiel – Maurik – Wageningen. Op weekenddagen gaat lijn 44 richting station Tiel een kortere route rijden. Dit omdat het nogal eens voorkwam dat deze bus de aansluiting op de trein in Tiel miste. Een aantal haltes in Tiel wordt daarbij niet aangedaan maar er maakte hier zeer weinig reizigers gebruik van
  • Lijn 45 Tiel – Wageningen. I.v.m. de reconstructie van de Grote Brugse Grintweg in Tiel, welke wordt afgewaardeerd en versmald, zal lijn 45 vanaf lente 2019 niet meer hierdoor heen rijden maar via de Westroijensestraat en de Laan van Westroijen. De halte Grote Brugse Grintweg zal wellicht worden verplaatst naar de Laan van Westroijen.

Voor alle overige wijzigingen kun je hier kijken (PDF)

Openbaar vervoer moet duurzamer worden

Provincie en vervoerders werken samen aan het duurzamer maken van het openbaar vervoer. Zo zijn er afspraken over reductie van Co2 (broeikasgas) vastgelegd. Bij voldoende reductie kunnen de vervoerders een bonus verdienen. De vervoerders testen ook klimaat neutrale vervoermiddelen. Zo rijden er tussen Apeldoorn en Arnhem twee waterstofbussen mee met de dienstregeling.

Veranderingen leiden ook tot discussie 

Ieder jaar zijn er een aantal punten waar groepen reizigers ervaren dat de dienstregeling voor hen verslechtert. Dat is niet te voorkomen. Grote groepen reizigers krijgen een betere aansluiting, zijn sneller op hun bestemming.

De veranderingen in de dienstregeling zijn in lijn met de visie op openbaar vervoer van de provincie. Bus-en treinlijnen waar veel mensen gebruik van maken worden versterkt door de verbinding sneller te maken of vaker de bus te laten rijden.

Lijnen die parallel rijden met andere bus- of treinlijnen of waar weinig vraag naar is worden aangepast of vervallen. Hierbij wordt gekeken of andere vormen van mobiliteit meer aansluiten bij de wensen van de reiziger. Zo zorgen we voor een sterker en betaalbaar openbaar vervoernetwerk.

Aanpassingen na advies 

De dienstregeling van de treinen en bussen in Arnhem/Nijmegen, Veluwe, Achterhoek en Rivierenland worden door de vervoerders Arriva, Connexxion en Syntus gewijzigd.

De wijzigingen zijn besproken met reizigersorganisaties-, gemeenten en de dienstencommissies van de vervoerders. Deze hebben advies uitgebracht over de voorgestelde wijzigingen.

Jaarlijks terugkerende veranderingen

De wijzigingen hebben te maken met jaarlijkse aanpassingen die nodig zijn om aan te sluiten bij het landelijk netwerk van NS. De wijzigingen worden landelijk zoveel mogelijk op één tijdstip, namelijk 10 december 2018 doorgevoerd.

De wijzigingen worden ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden