Woningnood studenten steeds groter

Foto: DirkV-wikimedia

Er is in Nederland een grote woningnood onder studenten,terwijl als er woningen zijn, ze ook nog eens veel te duur zijn, concludeert de Landelijke Studentenvakbond van de donderdag verschenen Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

“Het is voor studenten bijna onmogelijk om een kamer te krijgen, als ze al een kamer kunnen vinden is deze vaak onbetaalbaar. Daarom moeten er studentenwoningen worden bijgebouwd”, aldus de studentenvakbond.

Volgens de organisatie is er nu al een tekort van ruim 40.000 studentenwoningen.

Internationale studenten

Volgens Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting, neemt het aantal internationale studenten In Nederland de komende acht jaar met zo’n 32.000 toe, ofwel met meer dan 30 procent.

“Zij hebben een acute huisvestingsbehoefte. Er zal dus flink bijgebouwd en verbouwd moeten gaan worden”, zegt een woordvoerder. Ook het aantal Nederlandse studenten aan universiteiten groeit de komende jaren, waardoor de vraag naar woningen toeneemt.

Wageningen in trek

Delft en Wageningen zijn volgens Kences uitschieters qua populariteit onder studenten uit het buitenland. Maar ook Amsterdam en Utrecht zijn in trek.

De LSVb vindt dat onderwijsinstellingen en woningcorporaties er rekening mee moeten houden dat steeds meer internationale studenten voor hun hele studie in Nederland blijven.

“Tijdelijke contracten en vormen van shortstay helpen daardoor deze doelgroep maar tijdelijk, na een jaar moeten ze hun kamer uit.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft (51 procent) van de thuiswonende en driekwart (76 procent) van de uitwonende Nederlandse studenten een studieschuld heeft opgebouwd van gemiddeld respectievelijk 8400 en 17.300 euro.

Lees ook: LSVb en ESN lanceren Housing Hotline voor internationale studenten

'
article
19366
Woningnood studenten steeds groter
Er is in Nederland een grote woningnood onder studenten,terwijl als er woningen zijn, ze ook
https://wageningen.nieuws.nl/universiteit/19366/woningnood-studenten-steeds-groter/
2018-10-04T15:06:46+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/366/2018/10/04150544/WUR_forum_building-DirkV-wikimedia.jpg
Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, LSVb, studenten, Wageningen Nieuws, woningnood
Nieuws, Universiteit