Nieuwe Voedselagenda: samen naar een gezonder en duurzamer Wageningen

Foto: festland, pixabay

Hoe maken we de stad gezonder en duurzamer? Welke rol speelt voedsel daarin? Deze vragen stelt de gemeente Wageningen aan haar inwoners. Zij is deze maand bezig met het opstellen van een nieuwe Voedselagenda met plannen voor 2021-2030.

De stad kan meepraten en in juni wordt het stuk aan de gemeenteraad voorgelegd.

“Het is hoog tijd voor de Wageningse Voedselagenda” zegt wethouder Voedsel Leo Bosland. “De kranten staan vol met berichten over de noodzaak om de grote gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen aan te pakken. Corona maakt dit nog urgenter. Via voedselbeleid kunnen we bovendien mensen bij elkaar brengen en het voedselsysteem verduurzamen. Bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke maaltijden en het ondersteunen van duurzame boeren.”

Duurzaam voedsel

Er gebeurt in Wageningen al veel op het gebied van gezond en duurzaam voedsel. Er zijn vele (school)moestuinen, gezinnen krijgen begeleiding bij gezonder leven, initiatieven tegen voedselverspilling zijn succesvol, lokale duurzame boeren werken samen aan verduurzaming, op zaterdag staat de duurzame streekmarkt in het centrum en plantaardig eten raakt steeds meer in zwang. “De Voedselagenda kan verdieping en strategische samenhang brengen tussen deze losse activiteiten.

Een uitgewerkte Voedselagenda voor Wageningen draagt niet alleen bij aan een gezondere en duurzamere stad, maar ook aan een sterkere lokale economie, armoedebestrijding en een vitaal buitengebied. Bovendien biedt ze kansen voor Wageningen als stad van innovatie en kennisontwikkeling” zegt Bosland. De komende week praten inwoners en organisaties mee over de nieuwe Voedselagenda tijdens online bijeenkomsten georganiseerd door Thuis Wageningen.

Wageningen is niet de eerste stad die een voedselbeleid heeft. Eerder ontwikkelden steden als Groningen, Rotterdam, Almere en Ede al een voedselstrategie. Er zijn echter weinig steden die een wethouder Voedsel hebben en samen met de stad een tienjarige Agenda met concrete plannen opstelden.

Tot 10 mei kunnen inwoners via het platform Stem van Wageningen hun ideeën delen. Kijk op stemvan.wageningen.nl