De informateur adviseert: coalitie GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie

Foto: GroenLinks, D66, CU, PvdA

Informateur Jan van der Meer heeft het advies gegeven om over links een coalitie te vormen.

Zo kan invulling gegeven worden aan de opdracht die de informateur kreeg om een zo groen en zo progressief-links mogelijke meerderheidscoalitie te vormen.

Een voortzetting van de huidige coalitie – GroenLinks, D66 en Stadspartij – is ook overwogen door de informateur.

Verschillen

De verschillen in standpunten op het gebied van onder meer klimaatbeleid, bestuurlijke vernieuwing en de lokale lasten zijn redenen geweest om niet te adviseren om met de huidige coalitie door te gaan.

Het belangrijkste hoofdstuk van het te maken coalitieakkoord zal voor een groot deel leeg blijven. Dit is het hoofdstuk over hoe om te gaan met de stad en hoe om te gaan met de gemeenteraad.

Dit hoofdstuk zal met de stad en met alle negen fracties in de raad worden opgesteld, uitgaande van meer zeggenschap en meer directe invloed van inwoners. De bedoeling is om dit hoofdstuk voor de zomer gereed te hebben.

Inhoudelijke afspraken

De informateur adviseert om inhoudelijke afspraken te gaan maken met de vier partijen over klimaatneutraal Wageningen in 2030, behouden van de kwaliteit van de zorg, versterking van natuur en landschap, (plus standpunt over het rondje campus) en fietsknelpunten, de binnenstad, invulling van het woningbouwprogramma en aanwijzen van inbreidingslocaties.

De komende weken gaan GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie hierover verder praten.

'
article
14576
De informateur adviseert: coalitie GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie
Informateur Jan van der Meer heeft het advies gegeven om over links een coalitie te
https://wageningen.nieuws.nl/gemeente/14576/informateur-adviseert-coalitie-groenlinks-d66-pvda-christenunie/
2018-03-31T21:20:23+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/366/2018/03/31211847/coalitie-advies.jpg
coalitie, de gemeente Wageningen, Gemeenteraadsverkiezingen 2018, informateur, politiek Wageningen, Wageningen, Wageningen Nieuws
Gemeente, Politiek