Tweede bijeenkomst visie omgeving Olympiahal

Foto: Googlemaps

Wil je verder meedenken over de invulling van het gebied rondom de Olympiahal? Je kunt samen met andere omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden in gesprek.

Je bent van harte welkom op woensdag 17 oktober 2018 om 19.30 uur in het Stadhuis, Markt 22.

Opzet avond

De opgaven worden uitwerkt aan aan de hand van een aantal thema’s, bijvoorbeeld groen, duurzaamheid en parkeren. We werken ze uit in kaarten, geïllustreerd met referentiebeelden. Referentiebeelden zijn afbeeldingen die een idee geven van de mogelijkheden.

Er wordt vervolgens een schetsmaquette gemaakt die wordt gebruikt om de mogelijkheden en ideeën te laten zien.

Volgende bijeenkomst

De derde en laatste bijeenkomst staat gepland op donderdag 8 november 2018. Op deze avond is de concept visie gereed.

De samenhang tussen de verschillende thema’s wordt besproken en hoe de onderdelen van de visie elkaar kunnen versterken

Wil je meedoen aan het participatietraject? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met als onderwerp ‘Participatieproces Olympiahal’. Je inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

De eerste bijeenkomst heeft op 3 oktober 2018 plaatsgevonden. Op deze avond hebben de aanwezigen het vooral gehad over hoe het gebied gewaardeerd wordt en welke kansen en opgaven gezien worden voor het gebied.

Het verslag van deze eerste bijeenkomst kun je inzien op de website van de gemeente Wageningen.