Lokaal Sport- en Beweegakkoord gemeente Wageningen

Foto: Wokandapix, CC 0 pixabay

Net als 155 andere gemeenten gaat ook Wageningen aan de slag met een Evenementen lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het doel is dat iedereen een leven lang plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst.

Het is een akkoord van iedereen met initiatieven uit de Wageningse samenleving. Inwoners, organisaties en bedrijfsleven zijn uitgenodigd om mee te denken. Het Startschot vindt plaats op 7 januari 2020 om 19.30.

De sportformateur

In Nederland sport 57% wekelijks. Bij mensen met een beperking, een laag inkomen of een migratieachtergrond liggen die cijfers echter veel lager. “Welke belemmeringen ervaren mensen en hoe kunnen we die in Wageningen wegnemen?” vraagt Anneke Hiemstra zich af. Ze is in de gemeente aangesteld als onafhankelijk sportformateur om met partijen een lokaal Sport- en Beweegakkoord te sluiten. De Gemeente Wageningen, Sportraad Wageningen en Sportservice Wageningen ondersteunen haar daarbij.

Het akkoord bevat afspraken tussen partijen over uiteenlopende thema’s. Een mogelijk thema is het versterken van sportverenigingen die kampen met een tekort aan vrijwilligers en trainers. “Wat kunnen verenigingen hierover leren van ondernemers?” vraagt de sportformateur zich af. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld de toegankelijkheid van sport voor mensen met een laag inkomen of de kwaliteit van sportvoorzieningen.

Maatschappelijk effect Het Sport- en Beweegakkoord beperkt zich niet tot sport. Het effect van sport en bewegen raakt namelijk ook andere maatschappelijke domeinen.

Digitalisering

“De beweegvaardigheid van kinderen gaat bijvoorbeeld snel achteruit door digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken,” vertelt Hiemstra. “Daardoor hebben op latere leeftijd meer kans op overgewicht en vervolgens meer kans op een chronische aandoening. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bewegen positieve effecten heeft op leerprestaties van kinderen. Laten we daarom samen bespreken hoe we kinderen meer kunnen laten bewegen op school en daarbuiten. Kunnen we bijvoorbeeld schoolpleinen, wijken en parken beweegvriendelijker inrichten?”

Ook voor ouderen is fit blijven belangrijk. “Ouderen die door sporten langer gezond blijven zijn minder snel afhankelijk van zorg”, aldus de sportformateur. “Mensen die langdurig werkloos zijn kunnen door sport weer meer energie en zelfvertrouwen krijgen. En sportende werknemers worden minder snel ziek.”

Denk mee op 7 januari

De sportformateur nodigt iedereen in Wageningen uit om mee te werken aan het lokale Sport- en Beweegakkoord. De burgemeester geeft het Startschot op 7 januari van 19.30 tot 21.30 uur bij Sportcomplex Het Binnenveld (Marijkeweg 23, Wageningen). Scholen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven, netwerken, sportverenigingen en ondernemers in de sport ontvangen een uitnodiging.

Daarnaast is iedereen welkom die een droom of idee heeft om mensen in Wageningen in beweging te krijgen en houden. Na het Startschot worden begin 2020, tijdens een tweede en derde bijeenkomst, concrete afspraken gemaakt. Eind maart ondertekenen meewerkende partijen het akkoord.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden