Delen Veluwe op slot om natuur te beschermen

Foto: Image by Artheos from Pixabay

Delen van de Veluwe gaan waarschijnlijk op slot om kwetsbare natuur te beschermen. Het plan is om natuurgebied de Veluwe te verdelen in vier zones. Langs de randen is dan plaats voor recreatie, horeca en bezoekerscentra.

Maar er worden ook delen afgesloten om zeer kwetsbare natuur de ruimte te geven. In een deel van dat gebied mogen mensen buiten het broedseizoen dan nog wel wandelen, fietsen of paardrijden. Andere stukken gaan echt op slot. Een aantal landgoederen en defensieterreinen was al afgesloten.

Natuurbehoud Veluwe

De ingrepen zijn nodig om de natuur op de Veluwe te behouden voor de toekomst. Dat is het standpunt van de provincie Gelderland, natuurbeheerders, gemeenten en terreineigenaren. Als er nu niets gebeurt, verdwijnen vogelsoorten, reptielen en sommige planten voorgoed. Het verdelen van de Veluwe is noodzaak, zodat bewoners en bezoekers er over 30 jaar ook nog van kunnen genieten, vindt provinciebestuurder Peter van ’t Hoog.

De Veluwe is de populairste binnenlandse vakantiebestemming. Het is ook het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland en valt onder Europese bescherming. Maar de bossen en de heide hebben veel te lijden onder toeristische drukte, stikstofuitstoot en droogte. Langjarig onderzoek heeft aangetoond dat onder andere de duinpieper, de boomleeuwerik, de nachtzwaluw, de zandhagedis en de adder het moeilijk hebben of al verdwenen zijn. Met name de zandverstuivingen aan de noordkant van het natuurgebied zijn erg kwetsbaar. Daar worden ook delen afgesloten. Elders worden paden en routes verlegd of opgeheven.

De plannen voor herindeling van de Veluwe hebben al tot veel ophef geleid. “Heftige discussies, die geholpen hebben om een goede balans te vinden”, zegt Van ’t Hoog. De provincie benadrukt nu dat de Veluwe “toegankelijk en beleefbaar” blijft, alleen niet meer overal. Begin volgend jaar valt een definitief besluit.

Dit bericht verscheen eerder op: Nieuws.nl – Gelderland