Donderdag wordt het Wagenings Sport- en Beweegakkoord ondertekend

Sporthal Het Binnenveld tijdens de opening in november 2018
Foto: Wageningen Nieuws

Het Wageningse Sport- en Beweegakkoord is klaar. 45 partijen zetten op 2 juli as. hun handtekening onder dit akkoord. Zij zetten zich de komende jaren in met ruim 30 actieplannen voor een Wageningen waarin iedereen een leven lang kan sport en bewegen met plezier, nu en in de toekomst.

Sportformateur Anneke Hiemstra heeft het Sport- en Beweegakkoord samen met partijen in Wageningen gemaakt. Zij nodigt de betrokken partijen uit voor een plechtige maar vanwege de Corona, sobere ondertekening van het Wagenings Sport- en Beweegakkoord op donderdag 2 juli om 19:30 uur op het Sportcomplex “Het Binnenveld”.

45 partijen

Namens de gemeente ondertekent burgemeester Geert van Rumund als eerste het akkoord. In totaal zetten 45 vertegenwoordigers van diverse partijen hun handtekening. Zij committeren zich hiermee aan de uitvoering van de opgestelde plannen. Sportformateur Anneke Hiemstra draagt tijdens haar laatste officiële optreden het stokje over aan de regiegroep van het Sport- en Beweegakkoord.

Vanwege de coronamaatregelen zijn alleen de vertegenwoordigers van de partijen die het Sport- en Beweegakkoord tekenen en een bijdrage leveren aan de invulling van de geplande initiatieven uitgenodigd.

In het Sport- en Beweegakkoord wordt ook Gertjan van Leeuwen gememoreerd. Gertjan was als voorzitter van de KV Wageningen zeer betrokken bij de totstandkoming van het akkoord en overleed plotseling tijdens het maken van dit Sport- en Beweegakkoord.

Het Sport- en Beweegakkoord is opgebouwd rondom 4 thema’s

  • Het Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Vaardig in beweging van jongs af aan
  • Gezond door sport en bewegen

Binnen de thema’s zijn in totaal 31 actieplannen geformuleerd en hebben per actieplan met een of meerdere partijen de route uitgewerkt om aan de slag te gaan. In de actieplannen worden verschillende doelgroepen genoemd, zoals ouderen, kwetsbare groepen en jongeren en kinderen. Om alles te kunnen realiseren is er ook aandacht voor de sportaanbieders. Zij kunnen extra ondersteuning aanvragen om de plannen uit te voeren. Uiteraard komen onderwerpen over sport, bewegen, gezondheid en mee kunnen doen aan de orde.

Het Wagenings Sport- en Beweegakkoord is te bekijken en te downloaden via de website van de Wageningse Sportraad.

Partijen die om welke reden dan ook (nog) niet betrokken zijn, kunnen zich alsnog aanmelden via de website van de Sportraad.

Lee ook: Gertjan van Leeuwen postuum onderscheiden met Wagenings Erezilver

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden