Tijdelijk Holocaust monument ‘Levenslicht’ onthuld in Wageningen

Afgelopen zondagavond is het tijdelijke Holocaust monument ‘Levenslicht’ onthuld door burgemeester Geert van Rumund en professor Maurice Elzas, voorzitter van Stichting Joods Erfgoed Wageningen

Dit vond plaats aan de Walstraat tegenover het Joods monument; de plek waar een steen ons herinnert aan de synagoge die daar tot de meidagen van 1940 stond.

Indringend

Van Rumund en Elzas hielden indringende toespraken en er was joods-liturgische zang van Gilad Nezer, de vaste voorzanger van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. De onthulling werd onder meer bijgewoond door vertegenwoordigers van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen.

Burgemeester van Rumund: “De stenen van het Levenslicht ademen in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. Laat dit Levenslicht ook het teken zijn dat we eeuwig waakzaam moeten zijn en zorgen dat het nooit weer gebeurt. Voor de toekomst van Wageningse kinderen, Joodse kinderen, Romakinderen, Sintikinderen, alle kinderen.”

Het monument Levenslicht is na de onthulling verplaatst naar het voormalige winkelpand van Terre des Hommes aan het Raadhuisplein. Hier is het te zien tot 9 februari a.s.

Levenslicht

Op 27 januari is het Internationale Herdenkingsdag van de Slachtoffers van de Holocaust en 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt dit herdacht. Via de plaatsing van Levenslicht wordt stil gestaan bij de Holocaustslachtoffers uit gemeente Wageningen.

Het monument in Wageningen maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 170 Nederlandse gemeenten deelnemen. Kunstenaar Daan Roosegaarde tekende voor het ontwerp.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggerukt en vermoord.