Ondanks COVID-19 steunt Wagenings Nut veel activiteiten

Norbert Jeronimus, Eric Vis, Michael van den Born, Jan Paul Favier, Jeannet Passchier
Foto: Bestuur Wagenings Nut

Door goede beleggingsresultaten kregen veel goede doelen in Wageningen afgelopen jaar steun vanuit Wagenings Nut. Wagenings Nut is een vereniging die financiële steun verleent aan lokale, maatschappelijke activiteiten.

De vereniging beheert een fonds waarvan het rendement wordt ingezet voor de Wageningse gemeenschap. De vereniging schonk in 2020 aan diverse initiatieven, zoals de Grote Kerk Wageningen, stichting AED Wageningen, Markt 19, de kinderboerderij aan het Spijk, Uniplastic, Flex Sport en de historische vereniging Westereng. Ook werd het boek 150 jaar Pantarijn mede mogelijk gemaakt.

Voorzitter Michael is blij met alle aanvragen voor steun: “Met onze bijdragen proberen we niet-commerciële doelen te steunen die belangrijk zijn voor de Wageningse gemeenschap, maar die de begroting niet sluitend kunnen krijgen. Zeker nu het Coronavirus veel organisaties in het hart raakt, is steun hard nodig. Door goede communicatie merken we dat aanvragen steeds beter volgens de richtlijnen worden gedaan. Ons bestuur kan de aanvragen daardoor goed beoordelen.”

Meedoen in het bestuur van Wagenings Nut?

Het bestuur komt driemaal per jaar bij elkaar om nieuwe aanvragen voor steun te beoordelen en kent deze toe op basis van een aantal vaste richtlijnen. Zo moet het gaan om doelen die van nut zijn voor alle Wageningers en waarvan het resultaat een blijvend en concreet karakter heeft. Binnen het Wagenings Nut is ruimte voor nieuwe bestuursleden. Wie interesse heeft om mee te doen nodigen wij uit om contact op te nemen met het secretariaat. Dit kan telefonisch (06-46474216) of per e-mail ([email protected]). Aanmelden voor een bestuursfunctie kan door per mail een motivatiebrief en CV te versturen.

Over Wagenings Nut

Wagenings Nut is aangesloten bij de landelijke Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen dat is opgericht in 1778. Nutsdepartementen stonden in het hele land – ook in Wageningen – aan de wieg van scholen, bibliotheken, filmhuizen, woningbouw en uiteraard de Nutsspaarbanken, later SNS en BNP Fortis. Door het verdwijnen van die voorzieningen kwam veel geld vrij. Bijvoorbeeld uit de verkoop van het bijbehorende vastgoed. Goed beheer van dit vrijgekomen kapitaal maakt het mogelijk nuttig werk voor de samenleving te blijven doen.

Geïnteresseerden kunnen de werkzaamheden van het Wagenings Nut ondersteunen door lid of donateur te worden voor €19 Euro per jaar (Bankrekening. nr. NL58ABNA0603753124). Meer informatie is te vinden op wageningsnut.nl.