Gemeenteraad Wageningen stelt visie Buitengebied vast

Wethouder Lara de Brito dankt alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan deze visie: “Zonder deze inbreng was het niet gelukt om deze visie te maken. Ik wil dan ook alle mensen die hebben meegedacht en meegepraat heel erg bedanken. Niet iedereen zal zijn of haar inbreng terugvinden in de visie. Dat kan ook niet, er zijn te veel verschillende belangen. Wel hebben we alle inbreng meegewogen. Die afweging heeft geleid tot deze mooie visie, waarmee we ons buitengebied groener en duurzamer kunnen maken.”