Liesbeth Bakker benoemd tot buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology In Wageningen

Bij rewilding staat het herstel van de rol van natuurlijke processen als drijfveren achter het functioneren van een ecosysteem centraal. Dit kan bijvoorbeeld door meer ruimte te laten voor de dynamiek van waterstanden, door de verbinding tussen land en water te verbeteren, of door ontbrekende grote grazers of predatoren terug te brengen in het ecosysteem. Rewilding kan zo bijdragen aan een verbeterde biodiversiteit en meer wilde dieren, alsmede aan natuurlijke oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering zoals het verminderen van de kans op overstromingen en bosbranden