Tussentijdse resultaten onderzoek bijstand Vertrouwen Werkt, positief

Foto: Geralt, pixabay

Het college van burgemeester en wethouders heeft de minister geïnformeerd over de resultaten van het eerste jaar in het Wageningse onderzoek naar de bijstand.

Wethouder Dennis Gudden: “De eerste resultaten laten positieve effecten zien. Zo gaan er bijvoorbeeld meer mensen parttime werken wanneer ze meer mogen houden van wat ze verdienen. We zijn echter pas halverwege het onderzoek. Voor de definitieve resultaten moeten we nog wel een jaar wachten.”

Uit de bijstand

Na het eerste jaar is gekeken naar hoeveel mensen uit de bijstand zijn gestroomd naar werk. Dit percentage ligt bij de mensen die een andere aanpak kregen iets hoger dan het gemiddelde.

Het is vooral hoger in de groepen die meer vrijheid kregen om zelf hun eigen actie te bepalen en de groep die meer begeleiding kreeg aangeboden.

Parttime werk

Ook is gekeken naar het aantal mensen dat parttime is gaan werken. Dit steeg in de onderzoeksgroep ‘verdienen loont’. De mensen in deze groep kregen een financiële prikkel om bij te verdienen. Dit blijkt goed te werken.

Het is positief voor de mensen omdat ze meer geld overhouden. Ook nemen hun kansen op meer werk toe door deze werkervaring. De gemeente heeft er ook voordeel van omdat minder bijstand hoeft te worden betaald.

Mooi beeld

Deelnemers doen in het onderzoek positieve ervaringen op. Wethouder Dennis Gudden: “De uitvoering van het onderzoek en de tussentijdse resultaten geven aan dat we ons niet voor niks sterk hebben gemaakt om dit onderzoek uit te mogen voeren. We krijgen al een mooi beeld van de effecten van meer vertrouwen en soepelere regels in de bijstand.”

Bij de 2e voortgangsrapportage is een kleine rapportage gevoegd met verhalen van een aantal deelnemers over hun eerste ervaringen met Vertrouwen Werkt.

Breed gedragen

Het onderzoek ‘Vertrouwen Werkt’ is op 1 oktober 2017 gestart. Deelname is vrijwillig. De animo om mee te doen blijft groot. Totaal nemen 410 mensen uit de bijstand deel aan het onderzoek. Er zijn weinig uitvallers.

Het aantal actuele deelnemers is nu ongeveer 320.

Dit komt doordat 11 deelnemers zijn gestopt. Dit zijn mensen die nog steeds een bijstandsuitkering ontvangen. Deelname aan het onderzoek is en blijft vrijwillig. Deze mensen hebben om persoonlijke redenen aangegeven te willen stoppen met deelname aan het onderzoek (bijvoorbeeld door ziekte)

Daarnaast zijn 82 deelnemers uit de bijstand gestroomd. it kan bijv. zijn doordat ze werk hebben gevonden, een eigen bedrijf zijn begonnen, maar kan door bijv. verhuizing, bereiken van de AOW-leeftijd, partner met voldoende geld waardoor ze geen bijstand meer nodig hebben, of daar geen recht meer op hebben.

In de groepen die in meedoen aan het onderzoek is de uitstroom naar werk net wat hoger dan bij cliënten die niet aan het experiment deelnemen.

Ook in andere steden wordt onderzoek gedaan. Bij elkaar doen er circa 3500 bijstandsgerechtigden mee.

Aanpak

De gangbare aanpak is sterk gericht op regels en het controleren daarvan. Met het onderzoek wordt een andere aanpak onderzocht. Zo wordt er gekeken wat het effect is op de mensen in de bijstand, wanneer zij meer vrijheid en maatwerk krijgen of wanneer zij meer mogen houden van wat zij bijverdienen.

Er wordt onderzocht of meer mensen dan gaan werken of op een andere manier maatschappelijk actief worden. Ook wordt onderzocht wat het effect is op het welbevinden, motivatie en gezondheid van mensen in de bijstand.

Het onderzoek loopt nog een jaar. Daarna wordt bekend of een andere aanpak echt werkt.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden